วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553

สัปดาห์ที่ สอนหน่วย
งานวันเด็กได้จัดในวันที่
สัปดาห์แรกของปี 2553 สอนหน่วย
สวัสดีปีใหม่คะ ที่โรงเรียนได้จัดงานวันเด็กในวันที่